{literal} {/literal}

Badanie spirometryczne – spirometria

Przemysław Aponowicz


Badanie spirometryczne, czyli spirometria to podstawowe i najważniejsze badanie pozwalające w sposób obiektywny ocenić czynność płuc. Spirometria ma ogromne znaczenie w rozpoznawaniu i monitorowaniu wielu chorób układu oddechowego, przede wszystkim astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Badanie polega na oddychaniu przez aparat – spirometr, połączony z komputerem, na którego ekranie wyświetla się wynik badania. Wykonywane są dwa rodzaje spirometrii: spirometria podstawowa oraz spirometria z próbą rozkurczową, podczas której wykonujemy badanie zarówno przed podaniem, jak i po podaniu wziewnego leku rozkurczającego oskrzela.

Badanie spirometryczne – gabinet Bytów

ul.Sienkiewicza 5
(„Zielony Domek”)
Przyjmuję we wtorki : 14-18 i we środy 17-20
tel. do rejestracji: 59 822 66 77

Spirometria – gabinet Kościerzyna

ul. Skłodowskiej-Curie 7
gabinety: 104 i 105
poniedziałki godz. 15-19
tel. do rejestracji 58 680 25 00