{literal} {/literal}

Holter EKG – badania

Przemysław Aponowicz


Holter EKG jest badaniem czynności elektrycznej serca w długim okresie czasu, co najmniej 24 godzin.

Do czego służy badanie Holtera?

Badanie pozwala na diagnostykę zaburzeń rytmu serca, zmian niedokrwiennych oraz pauz w pracy serca, które wystąpią w trakcie rejestracji. Dzięki badaniu można wykryć przyczynę lub monitorować leczenie takich chorób, jak:

Jak przebiega badanie?

W celu wykonania badania, na klatkę piersiową pacjenta przykleja się elektrody do których podłącza się przewody wychodzące z aparatu rejestrującego, mającego postać niewielkiego pudełeczka. Z tak podłączonym aparatem chodzi się przez następne 24 godziny lub dłużej, zależnie od wskazań, wykonując normalne czynności życiowe. W trakcie badania, w specjalnym dzienniczku, który Państwo otrzymacie, należy zapisywać swoją aktywność fizyczną i emocjonalną (na przykład zdenerwowanie) oraz występujące objawy, takie jak: ból w klatce piersiowej, poczucie arytmii, omdlenie lub zasłabnięcie. Warto też zapisywać jakie leki i o której godzinie zostały przyjęte. Ważną rzeczą jest aby w trakcie badania utrzymywać wysoką aktywność fizyczną, ponieważ jedną z istotnych kwestii jest sprawdzenie jak serce reaguje na wysiłek fizyczny. Po upływie czasu przeznaczonego na badanie, aparat zostaje zdjęty, po czym podłącza się go do komputera, na który przegrywany jest zarejestrowany zapis EKG. Następnie lekarz kardiolog dokonuje odczytu i interpretacji zapisu EKG.

Badanie Holtera – gabinet Bytów

ul.Sienkiewicza 5
(„Zielony Domek”)
Przyjmuję we wtorki : 14-18 i we środy 17-20
tel. do rejestracji: 59 822 66 77

Holter EKG – gabinet Kościerzyna

ul. Skłodowskiej-Curie 7
gabinety: 104 i 105
poniedziałki godz. 15-19
tel. do rejestracji 58 680 25 00