{literal} {/literal}

EKG i próby wysiłkowe

Przemysław Aponowicz


Na czym polega EKG wysiłkowe i kiedy jest wykonywane?

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa należy do podstawowych testów w diagnostyce choroby wieńcowej. Jest nieinwazyjnym badaniem, które pozwala ocenić wydolność serca w trakcie wysiłku i zwiększonego zapotrzebowania na tlen

Wskazaniem do wykonania testu wysiłkowego jest najczęściej diagnostyka bólu w klatce piersiowej oraz ocena zaawansowania choroby niedokrwiennej serca (próba dostarcza więcej informacji niż spoczynkowe EKG, które może nie wykazywać żadnych zmian u niektórych pacjentów). Pozwala tez rozpoznać zaburzenia rytmu serca (arytmie) ujawniające się przy wysiłku fizycznym. Kolejnym wskazaniem może być ocena wydolności organizmu po przebytym zawale serca.

EKG wysiłkowe jest wykonywane na ruchomej bieżni lub stacjonarnym rowerze treningowym (cykloergometr).

Przed rozpoczęciem testu na przedniej powierzchni klatki piersiowej są umieszczane samoprzylepne elektrody, pozwalające na ciągłe monitorowanie pracy serca oraz standardowy mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego.

Próba wysiłkowa rozpoczyna się od spokojnego marszu na bieżni, która stopniowo przyspiesza, aż do biegu pod zmiennym kątem nachylenia. Pomiar ciśnienia tętniczego jest powtarzany kilkakrotnie w ciągu trwania testu.

Jeżeli w czasie wysiłku wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy (ból w klatce piersiowej czy zawroty głowy) należy zgłosić to lekarzowi lub pielęgniarce.

EKG wysiłkowe – gabinet Bytów

ul.Sienkiewicza 5
(„Zielony Domek”)
Przyjmuję we wtorki : 14-18 i we środy 17-20
tel. do rejestracji: 59 822 66 77

Próby wysiłkowe – gabinet Kościerzyna

ul. Skłodowskiej-Curie 7
gabinety: 104 i 105
poniedziałki godz. 15-19
tel. do rejestracji 58 680 25 00